online E-learning

 

Spoločnosť  Falck Fire Services pôsobiaca v krajinách Strednej a Východnej Európy je súčasťou globálnej spoločnosti Falck Industrial Fire Services, ktorá poskytuje služby viac ako 100 zákazníkom v rámci 14 krajín a zamestnáva vyše 2500 profesionálnych hasičov a požiarnych technikov. Byť súčasťou takejto silnej globálnej skupiny znamená využívať silu tejto skupiny v prospech našich zákazníkov.

 

Falck Fire Services a. s. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ponúka formou outsourcingu bezpečnostnotechnickú službu a služby v oblasti výchovy a vzdelávania v zmysle zák. č. 124/2006 Z. z v znení neskorších predpisov, zároveň vieme implementovať praktické prvky a postupy podľa smernice ISO 45001 ako aj ďalšie doplnkové služby súvisiace s bezpečnosťou technických zriadení na základe vydaných oprávnení MPSVaR a NIP a príslušných osvedčení zamestnancov pravidelnými výkonmi priamo u objednávateľa.

 

Prihlásenie

meno.priezvisko